História LKŠ
IMG_8132.jpgLyžiarsky klub Šachti?ky je dlhodobo známy lyžiarskej verejnosti v Banskej Bystrici. Vo svojom historickom vývoji prešiel nieko?kými zmenami v nazve subjektu, ktoré vychádzali z vtedajšej štruktúry športu. Zakladajúcim lyžiarskym klubom bola ?ervená hviezda, potom Pozemné stavby B. Bystrica. Tento lyžiarsky klub vznikol za ú?asti nadšencov a zanietených lyžiarov na dobrovo?nej funkcionárskej základni.
 
Galéria našich najúspešnejších športovcov
IMG_1234.JPGLyžiarsky klub Šachti?ky (LKŠ) úspešne nadviazal na výbornú prácu ?ervenej hviezdy a Pozemných stavieb a hne? od za?iatku svojej existencie sa zaradil medzi najúspešnejšie športové kluby v celonárodnom postavení. LKŠ za obdobie svojej existencie vychoval množstvo úspešných športovcov, reprezentantov SR, ú?astníkov Svetového pohára, Majstrovstiev sveta a Zimných olympijských hier v alpskom lyžovaní.