Tréningové plány
20081009_1948734902_img_7552.jpgTréningový proces LKŠ v sezóne 2011/2012 zabezpe?uje sedem trénerov. Tohto ?asu je tréningový proces v LKŠ organizovaný v troch družstvách - tréningová skupina predžiakov Michaely Košovej a Róberta Babothyho, tréningová skupina žiakov Dušana Lubellana a Jána Košu, tréningová skupina junioriek a žien Tomáša Hudeca a Ernesta Penkerta. Externe spolupracujeme s tréningovou skupinou prípravky Reného Hausera.
 
Výro?ná ?lenská schôdza 2012
IMG_1171.JPGP O Z V Á N K A pre ?lenov klubu a hostí
na Výro?nú ?lenskú schôdzuLKŠ.
Program nájdete tu.
 
Motorové vozidlá LKŠ
p6230193_3_20081008_1813848455.jpgLyžiarsky klub Šachti?ky prevádzkuje dva mikrobusy, ktoré slúžia na zabezpe?enie tréningovej ?innosti jednotlivých družstiev a ?innosti klubu. Predmetné vozidlá ponúka Lyžiarsky klub Šachti?ky aj na prenájom.

 
2 % dane z príjmov
20081009_1478753776_30x60.jpgVážení rodi?ia a priatelia zjazdového lyžovania, v zmysle zákona ?. 595/2003 o dani z príjmov, ktorý nadobudol ú?innos? 1. januára 2004, a ktorý prináša možnos? financovania mimovládnych neziskových organizácií, akou je aj naše ob?ianske združenie, dovo?ujeme si Vás požiada?, aby ste 2 % zo svojej dane z príjmu za predchádzajúce zda?ovacie obdobie venovali nášmu ob?ianskemu združeniu a tým pomohli skvalitni? tréningový proces našich športovcov.
 
Podujatia
img_1006_1_20081008_1736591151.jpgLKŠ organizuje preteky v 4 kategóriách:
- v kategórii predžiakov
- v kategórii žiakov
- v kategórii juniorov a dospelých
- v kategórii veteránov

 
Dokumenty