Organiza?ná štruktúra klubu

 
  ?lenská schôdza LKŠ
 

  Výbor LKŠ:

  predseda: Richard Ki?
  podpredseda pre organizáciu: Lubomír Vacul?ík
  podpredseda pre ekonomiku: Erik Rýs
  podpredseda pre šport: Tomáš Hudec
  ?len - zodpovedný za kategóriu predžiakov: Martin Strieš
  ?len - zodpovedný za sklad a materiál: Dušan Lubellan
  ?len - zodpovedný za registrácie a sú?aže: Monika Košová


  Kontrolno-revízna komisia:

  predseda: 
  ?len: Miroslava Uhlerová
  ?len: Eva Belková
  ?len: Igor P?žik

  Tréneri:

  Dušan Lubellan
  Michaela Košová
  René Hauser
  Peter Múkera
 
 

 

  Družstvá:

  Žiaci
  Predžiaci 

  Vedúci družstiev:

  žiaci: 
  predžiaci: