V sezóne 2010/2011 pretekajú v kategórii žiakov ro?níky:

mladšie žia?ky a žiaci - 1999, 2000
staršie žia?ky a žiaci - 1997, 1998

Tréner:
Dušan Lubellan
Ján Koša

Matúš Sitár
Ester Zatkalíková
Katarína Lazoriková
Jakub Mala
Juraj Ovšák
Samo Polakovi?
Tereza Husárová
Eva Maria Striešová
Laura Kme?ová
Matej Mihálik
Filip Mihálik
Leo Zatkalík
Max Zatkalík